The Dunciad, by Alexander Pope

Index of Persons Celebrated in this Poem.

THE FIRST NUMBER SHOWS THE BOOK; THE SECOND, THE VERSE.

Ambrose Philips, i. 105; iii. 326.
Attila, iii. 92.
Alaric, iii. 91.
Alma Mater, iii. 388.
Annius, an antiquary, iv. 347.
Arnall, William, ii. 315.
Addison, ii. 124, 140.
Atterbury, iv. 246.

Blackmore, Sir Richard, i. 104; ii. 268.
Bezaleel Morris, ii. 126; iii. 168.
Banks, i. 146.
Broome, ibid.
Bond, ii. 126.
Brown, iii. 28.
Bladen, iv. 560.
Budgel, Esq., ii. 337.
Bentley, Richard, iv. 201.
Bentley, Thomas, ii. 205.
Boyer, Abel, ii. 413.
Bland, a gazetteer, i. 231.
Breval, J. Durant, ii. 126, 238.
Benlowes, iii. 21.
Bavius, ibid.
Burmannus, iv. 237.
Benson, William, Esq., iii. 325; iv. 110.
Burgersdyck, iv. 198.
Boeotians, iii. 50.
Bruin and Bears, i, 101.
Bear and Fiddle, i. 224.
Burnet, Thomas, iii. 179.
Bacon, iii. 215.
Barrow, Dr, iv. 245.

Cibber, Colley, Hero of the Poem, passim.
Cibber, sen., i. 31.
Cibber, jun., iii. 139, 326.
Caxton, William, i. 149.
Curll, Edm., i. 40; ii. 3, 58, 167, &c.
Cooke, Thomas, ii. 138.
Concanen, Matthew, ii. 299,
Centlivre, Susannah, ii. 411.
Caesar in Aegypt, i. 251.
Chi Ho-am-ti, Emperor of China, iii. 75.
Crousaz, iv. 198.
Codrus, ii. 144.
Congreve, ii. 124.
Chesterfield, iv. 43.

Defoe, Daniel, i. 103; ii. 147.
Defoe, Norton, ii. 415.
De Lyra, or Harpsfield, i. 153.
Dennis, John, i. 106; ii. 239; iii. 173.
Dunton, John, ii. 144.
D’Urfey, iii. 146.
Dutchmen, ii. 405; iii. 51.
Doctors, at White’s, i. 203.
Douglas, iv. 394.
Ducket, iii. 179.

Eusden, Laurence, Poet Laureate, i. 104.
Evans, Dr, ii. 116

Flecknoe, Richard, ii. 2.
Faustus, Dr, iii. 233.
Fleetwood, iv. 326.
Freemasons, iv. 576.
French Cooks, iv. 553.

Gay, ii. 127; iii. 330.
Gildon, Charles, i. 296.
Goode, Barn., iii. 153.
Goths, iii. 90.
Gazetteers, i. 215; ii. 314.
Gregorians and Gormogons, iv. 575.
Garth, ii. 140.
Genseric, iii. 92.
Gordon, Thomas, iv. 492.

Holland, Philemon, i. 154.
Hearne, Thomas, iii. 185.
Horneck, Philip, iii. 152.
Haywood, Eliza, ii. 157, &c.
Howard, Edward, i. 297.
Henley, John, the Orator, ii. 2, 425; iii. 199, &c.
Huns, iii. 90.
Heywood, John, i. 98.
Harpsfield, i. 153.
Hays, iv. 560.
Heidegger, i. 290.

John, King, i. 252.
James I., iv. 176.
Jacob, Giles, iii. 149.
Janssen, a gamester, iv. 326.
Jones, Inigo, iii. 328.
Johnston, iv. 112.

Knight, Robert, iv. 561.
Kuster, iv. 237.
Kirkall, ii. 160.

Lintot, Bernard, i. 40; ii. 53.
Laws, William, ii. 413.
Log, King, i. lin. ult.
Locke, iii. 215.

More, James, ii. 50, &c.
Morris, Bezaleel, ii. 126; iii. 168.
Mist, Nathaniel, i. 208.
Milbourn, Luke, ii. 349.
Mahomet, iii. 97.
Mears, William, ii. 125; iii. 28.
Motteux, Peter, ii. 412.
Monks, iii. 52.
Mandevil, ii. 414.
Morgan, ibid.
Montalto, iv. 105.
Mummius, an antiquary, iv. 371.
Milton, iii. 216.
Murray, iv. 169.

Newcastle, Duchess of, i. 141.
Nonjuror, i. 253.
Newton, iii. 216.

Ogilby, John, i. 141, 328.
Oldmixon, John, ii. 283.
Ozell, John, i. 285.
Ostrogoths, iii. 93.
Omar, the Caliph, iii. 81.
Owls, i. 271, 290; iii. 54.
Owls, Athenian, iv. 362.
Osborne, bookseller, ii. 167.
Osborne, mother, ii. 312.

Prynne, William, i. 103.
Philips, Ambrose, i. 105; iii. 326.
Paridel, iv. 341.
Prior, ii. 124–138.
Popple, iii. 151.
Pope, iii. 332.
Pulteney, iv. 170.

Quarles, Francis, i. 140.
Querno, Camillo, ii. 15.

Ralph, James, i. 216; iii. 165.
Roome, Edward, iii. 152.
Ripley, Thomas, iii. 327.
Ridpath, George, i. 208; ii. 149.
Roper, Abel, ii. 149.
Rich, iii. 261.

Settle, Elkanah, i. 90, 146; iii. 37.
Smedley, Jonathan, ii. 291, &c.
Shadwell, Thomas, i. 240; iii. 22.
Scholiasts, iv. 231.
Silenus, iv. 492.
Sooterkins, i. 126.
Swift, i. 19; ii. 116, 138; iii. 331.
Shaftesbury, iv. 488.

Tate, i. 105, 238.
Theobald, or Tibbald, i. 133, 286.
Tutchin, John, ii. 148.
Toland, John, ii. 399; iii. 212.
Tindal, Dr, ii. 399; iii. 212; iv. 492.
Taylor, John, the Water–Poet, iii. 19.
Thomas, Mrs, ii. 70.
Tonson, Jacob, i. 57; ii. 68.
Thorold, Sir George, i. 85.
Talbot, iv. 168.

Vandals, iii. 86.
Visigoths, iii. 94.

Walpole, late Sir Robert, praised by our author, ii. 314
Withers, George, i. 296.
Wynkyn de Worde, i. 149 (or 140),
Ward, Edw. i. 233; ii. 34.
Webster, ii. 258.
Whitfield, ibid.
Warner, Thomas, ii. 125.
Wilkins, ibid.
Welsted, Leonard, ii. 207; iii. 170.
Woolston, Thomas, iii. 212.
Wormius, iii. 188.
Wasse, iv. 237.
Walker, Hat-bearer to Bentley. iv. 206, 273.
Wren, Sir C., iii. 329.
Wyndham, iv. 167.

Young, Ed., ii. 116.

This web edition published by:

eBooks@Adelaide
The University of Adelaide Library
University of Adelaide
South Australia 5005

https://ebooks.adelaide.edu.au/p/pope/alexander/dunciad/appendix8.html

Last updated Sunday, March 27, 2016 at 11:59