Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation, by Richard Hakluyt

The charter of the priuileges granted to the English, and the league of the great Turke with the Queenes Maiestie in respect of traffique, dated in Iune 1580.

Immensa et maxima ex potestate potentissimi, terribilibúsque verbis et nunquam finienda innumerabiliue clementia et ineffabili auxilio sanctissimi et pura mente colendissimi tremendissimíque modernæ ætatis monarcha, totius orbis terrarum potentribus sceptra diuidere potens, clementiæ, gratiæque diuinæ vmbra, regnorum prouinciarumue, et vrbium ciuitatumue distributor permultarum: Nos sacratissimus Cæsar Muzulmanicus Mecchæ, id est domus diuinæ, Medinæ, gloriosissimæ et beatissimæ Ierusalem, Aegypti fertilissimæ, Iemen, et Zouan, Eden et Canan, Sami paciferæ et Hebes, Iabza et Pazra, Zerazub et Halepiæ, Caramariæ et Diabekiruan, et Dulkadiriæ, Babyloniæ, et totius triplicis Arabiæ, Euzorum et Georgianorum, Cypri diuitis, et regnorum Asiæ Ozakior, Camporum Maris albi et nigri, Græciæ et Mesopotamiæ, Africæ et Goletæ, Algeris et Tripolis occidentalis, selectissimæque Europæ, Budæ, et Temeswar, et regnorum transalpinorum, et his similium permultorum princeps Cæsarué sacerrimus, potentissimus Murad Can, filius principis Zelim Can, qui fuit Zoleiman Can, qui fuit Zelim Can, qui fuit Paiezid Can, qui fuit Mehemed Can, &c.

Nos princeps potentissimos Murad Can hoc in signum nostræ Cæsareæ amicitiæ significamus, manifestamus, quòd in temporibus modernis Regina Angliæ, Franciæ, et Hiberniæ Elizabetha in Christianitate honoratissima Regina (cuius mercatorum exitus sit foelicissimus) ad nostram excelsam, et iustitiæ plenam, fulgidissimámue portam, quæ omnibus principibus mundi est refugium et requies, per egregium Gulielmum Harebornum literas misit suas, quibus sua maiestas significauit, quod tempore præterito quidam subditi sui venissent ad nostram portam excelsam, et suam obedientiam erga eam demonstrauissent, et ob eam causam illis quoque ad nostras ditiones mercandi gratia venire et redire poscerent venia et potestas fuisset data: et quòd in locis et hospitijs eorum per mare et terram nemo auderet impedire et illis damnum facere, mandatum Cæsareum fuisset datum: et quòd hanc nostram gratiam, quam paucis hominibus suæ maiestatis demonstrauissemus, vniuersis suis subditis concederemus petebat. Foedus Turcici Imperatoris cum Regina initum. Quare, quemadmodum cum serenissimis beneuolentiam et obedientiam, seruitiáue sua demonstrantibus erga nostram portam excelsam regibus et principibus confoederatis (vt sunt rex Gallorum. Veneti, et rex Polonorum, et cæteri) pacem et foedus sanctissimum pepigimus: sic etiam cum præfata Regina amicitiam custodiendam, pacem et foedus coniunximus. Illius igitur homines, et vniuersi mercatores, sine aliquo impedimento cum suis mercibus et oneribus cunctis ad nostras ditionis Cæsareas pacificè et securè veniant, et suam exerceant mercaturam, maneant in suis statibus, et secundum suos mores negocientur. Et adhæc, sua maiestas significabat ex hominibus suis aliquos iamdudum captos fuisse, et in captiuitate detineri, et quod hi dimitterentur petebat, et quòd sicut alijs principibus nobiscum confoederatis priuilegia et mandate Cæsarea super foedus sanctissimum dedissemus, sic præfatæ quoque Reginæ priuilegium et mandata Cæsareæ vt daremus, nostræ Cæsareæ celsitudini placeret. Quare secundùm nostram beneuolentiam et gratiam innatam, optata suæ maiestatis apud nos grata fuere: Et hoc nostrum priuilegium iustitijs plenum dedimus maiestata suæ: Et Beglerbegis, Zanziacbegis famulis nostris, et Kazijs, id est, iudicibus, et omnibus teloniatoribus omnium locorum, portuum, et vadorum firmiter mandamus, vt donec ex parte præfatæ reginæ foedus, et pax, et eorum conditiones articulíque (vt conuenit) custodiuntur et seruantur, nostræ quóque Cæsareæ celsitudinis mandata sunt:

Articuli huius priuilegij. 1 Vt præfatæ Reginæ homines, et subditi eius quibusuis rebus et mercibus, oneribus et suppellectilibus per mare in magnis et paruis nauibus, per terram autem homines cum oneribus et pecoribus, securè et pacificè ad nostras ditiones Cæsareas veniant, et nemo illis noceat, sed securè et sine aliquo impedimento negocientur, et in suis statibus et conditionibus permaneant.

2 Item, si præfeti homines et mercatores in suis rectis vijs et negociationibus aliquo modo caperentur, sine aliqua tergiuersatione dimittantur liberentúrque.

3 Item, si naues eorum ad aliquos portus et loca venire voluerint, pacificè omni in tempore, et sine impedimento veniant, et discedant in sua loca.

4 Item, si in tempestatibus maris naues eorum essent in periculo et auxilio opus esset illis, naues nostræ Cæsareæ celsitudinis, earúmque homines, et aliornm naues hominésque statim auxilium et opem ferant illis, mandamus.

5 Item, si edulia suis pecunijs emere voluerint, nemo resistat illis, sed sine impedimento edulia emant.

6 Item, si infortunium maris naues eorum in terram proiecerit, Begi et iudices, et cæteri nostri subditi sint auxilio illis, merces et res eorum quæ remanserint iterum reddantur illis, et nemo impediat illos.

7 Item, si præfatæ reginæ homines, eorum interpretes, et mercatores, siue per terram, siue per mare mercandi gratiâ ad nostras ditiones venire velint, legitimo telonio, et vectigali reddito, pacificè vagentur, capitanei et reges maris et nauium, et aliud genus hominum per mare vagantium in personis, et rebus eorum, pecoribúsque, ne noceant illis.

8 Item, si aliquis ex Anglis debitor, aut ære alieno esset obstrictus, inueniríque non possit, ratione debitorum alterius nullus nisi esset fideiussor capiatur aut impediatur.

9 Item, si Anglus testamentum fecerit, et sua bona cuicúnque legauerit, illi dentur bona illius, et si sine testamento moreretur, consul eorum cuicúnque sociorum mortui hominis dixerit debere dari, illi, dentur bona mortui hominis.

10 Item, si Angli, et ad Angliam pertinentium locorum mercatores et interpretes, in vendendis et emendis mercibus fideiussionibus et rebus aliquid negocij habuerint, ad iudicem veniant, et in librum inscribi faciant negotium, et si voluerint, literas quóque accepiant à iudice, propterea quòd si aliquid inciderit, videant librum et literas, et secundum tenorem eorum perficiantur negocia eorum suspecta: si autem néque in librum inscriberentur, néque literas haberent, iudex falsa testimonia non admittat, sed secundúm iustitiam legem administrans non sinat illos impediri.

11 Item, si aliquis disceret, quod isti Christiani nostræ fidei Muzulmanicæ male dixerint, et eam vituperijs affecerint, in hoc negocio etiam et alijs, testes falsi minimè admittantur.

12 Item, si aliquis eorum aliquod facinus patraret, et fugiens non possit inueniri, nullus nisi esset fideiussor pro alterius facto retineatur.

13 Item, si aliquod mancipium Anglicum inueniretur, et consul eorum peteret illud, examinetur diligenter mancipium, et si inuentum fuerit Anglicum, accipiatur, et reddatur Anglis.

14 Item, si aliquis ex Anglis huc venerit habitandi aut mercandi gratiâ, sine sit vxoratus, siue sit sine vxore, non saluat censum.

15 Item, si in Alexandria, in Damasco, in Samia, in Tunis, in Tripoli occidentali, in Aegypti portubus et in alijs omnibus locis, vbicúnque voluerint facere Consules, faciant: Et iterum si voluerint eos mutare, et in loco priorum consulum alios locare, liberè faciant, et nemo illis resistat.

16 Item, si illorum interpres in arduis negotijs occupatis abesset, donec veniret interpres, expectetur, et interem nemo illos impediat.

17 Item, si Angli inter se aliquam litem haberent et vellent ad suos consules ire, nemo resistat illis, sed liberè veniant ad Consules suos, vt secundùm mores eorum finiatur lis orta.

18 Item, si post tempus aut datum huius priuilegij, piratæ, aut alij aliqui liberi gubernatores nauium per mare vagarites, aliquem ex Anglis ceperint, et trans mare vel cis mare venderint, secundùm iustitiam examinetur: et si Anglus inuentus fuerit, et religionem Muzulmanicam assumpserit, liberè dimittatur: si autem adhuc esset Christianas, Anglis reddatur, et emptores suam pecuniam ab illo petant, à quo emerant.

19 Item, si nostræ Cæsareæ Celsitudinis naues armatæ exiuerint ad mare, et ibi inuenerint naues Anglicas merces portantes, nemo impediat illas, imò amicè tractentur, et nullum damnum faciant illis: Quemadmodum Gallis, Venetis, et cæteris nobiscum con foederatis regibus, et principibus priuilegium, et articulos priuilegijs dedimus, et concessimus, simili modo his quòque Anglis priuilegium et articulos priuilegijs dedimus et concessimus, et contra legem diuinam, et hoc priuilegium, nemo vnquam aliquid audeat facere.

20 Item, si naues magnæ, et paruæ in itinere et loco vbi stant detinebuntur, nemo illos audeat impedire, sed potius auxilio sint illis.

21 Item, si latrones et fures vi raperent naues illorum nauiumque merces, magna diligentia quærantu latrones et fures, et seuerissimè puniantur.

23 Ad extremum, Beglerbegij, et Zanziaebegi, Capitanei nostri, Mancipia, et per mare nauigantes serui Capitaneorum, et Indices, et Teloniatores nauium Reiz dicti, et liberi Rez, omnes isti præfati, secundum tenorem huius priuilegij, tenorémue articulorum eius, omnia facere teneantur, et debeæt. Et donec hoc in priuilegio descriptum foedus, et pax illius Maiestatis ex parte sanctè seruabitur, et custodietur, ex parte etiam nostra Cæsarea custodiri, et obseruari mandamus.

Datum Constantinopoli, anno nostri prophetæ Sanctissimi 988, in principio mensis Iunij, anno autem Iesu 1580.

The iterpretation of the letters, or priuilege of the most mightie and Musumanlike Emperour Zuldan Murad Can, granted at the request of Elizabeth by the grace of the most mightie God, and only Creator of heauen and earth, of England, France and Ireland Queene, confirming a peace and league betwixt both the said Princes and their subiects.

We most sacred Musolmanlike Emperor, by the infinite and exceeding great power, by the euerlasting and wonderfull clemencie, and by the vnspeakable helpe of the most mighty and most holy God, creator of all things, to be worshipped and feared with all purenesse of minde, and reuerence of speech. The prince of these present times the onely Monarch of this age, able to giue scepters to the potentates of the whole world, the shadow of the diuine mercy and grace, the distributer of many kingdoms, prouinces, townes and cities, Prince, and most sacred Emperour of Mecca, that is to say, of Gods house, of Medina, of the most glorious and blessed Ierusalem, of the most fertile Egypt, Iemen and Iouan, Eden and Canaan, of Samos the peaceable, and of Hebes, of Iabza, and Pazra, of Zeruzub and Halepia, of Caramaria and Diabekiruan, of Dulkadiria, of Babylon, and of all the three Arabias, of the Euzians and Georgians, of Cyprus the rich, and of the kingdomes of Asia, of Ozakior, of the tracts of the white and blacke Sea, of Grecia and Mesopotamia, of Africa and Goleta, of Alger, and of Tripolis in the West, of the most choise and principall Europe, of Buda and Temeswar, and of the kingdomes beyond the Alpes, and many other such like, most mightie Murad Can, the sonne of the Emperour Zelim Can, which was the sonne of Zoleiman Can, which was the sodne of Zelim Can, which was the sonne of Paiizid Can, which was the sonne of Mehemed Can, &c.

We most mightie prince Murad Can, in token of our Imperiall friendship, doe signifie and declare, that now of late Elizabeth Queene of England, France and Ireland, the most honourable Queene of Christendom (to whose marchants we wish happy successe) sent her letters by her worthy seruant William Hareborne vnto our stately and most magnificent Porch replenished with iustice, which is a refuge and Sanctuary to all the prince of the world, by which letters her Maiestie signified, that whereas heretofore certaine of her subiects had repaired to our saide stately Porche, and had shewed their obedience to the same, and for that cause had desired that leaue and libertie might also be granted vnto them, to come and goe for traffiques sake too and from our dominions, and that our Imperial commandement might be giuen, that no man should presume to hurt or hinder them, in any of their abodes or passages by sea or land, and whereas shee requested that we would graunt to all her subiects in generall, this our fauour, which before wee had extended onely to a fewe of her people: therefore as we haue entred into amitie, and most holy league with the most excellent kings and princes our confederates, shewing their deuotion, and obedience or seruices towards our stately Porch (as namely the French king, the Venetians, the king of Polonia and others) so also we haue contracted an inuiolable amitie, peace and league with the aforesaid Queene, Therefore wee giue licence to all her people, and marchants, peaceably and safely to come vnto our imperiall dominions, with all their marchandise and goods without any impeachment, to exercise their traffique, to vse their owne customes, and to buy and sell according to the fashions of their owne countrey.

And further her Maiestie signified vnto vs, that certaine of her people had heretofore bene taken prisoners, and were detained in captiuitie, and required that they might bee set at libertie, and that as we had graunted vnto other Princes our confederats, priuileges, and Imperiall decrees, concerning our most inuiolable league with them, so it would please our Imperial Maiesty to graunt and confirme the like priuiledges, and princely decrees to the aforesaid Queene.

Wherefore according to our humanitie and gracious ingraffed disposition, the requests of her Maiestie we accepted of vs, and we haue granted vnto her Maiestie the priuilege of ours agreeable to reason and equitie. And we straightly command all our Beglerbegs, and Zanziacbegs our seruants, and our Reyz, that is to say, our Iudges, and all our customers in all places, hauens and passages, that as long as this league and amitie with the conditions, and articles thereof, are kept and obserued on the behalfe of the aforesaid Queene. 1 Our Imperiall commandement and pleasure is, that the people and subiects of the same Queene, may safely and securely come to our princely dominions, with their goods and marchandise, and ladings, and other commodities by sea in great and smal vessels, and by land with their carriages and cattels, and that no man shall hurt them, but they may buy and sell without any hinderance, and obserue the customes and orders of their owne countrey.

2 Item, if the aforesaid people and marchants shalbe at any time in the course of their iourneis and dealings by any meanes taken, they shall be deliuered and inlarged, without any excuse or cauillation.

3 Item, if their ships purpose to arriue in any of our ports and hauens, it shalbe lawfull for them so to do in peace, and from thence againe to depart, without any let or impediment.

4 Item, if it shall happen that any of their ships in tempestuous weather shall bee in danger of losse and perishing, and thereupon shall stand in need of our helpe, we will, and commaund that our men and ships be ready to helpe and succour them.

5 Item, if they shalbe willing to buy any victuals for their money, no person shall withstande them, but they shall buy the same without any disturbance to the contrary.

6 Item, if by any casualtie their shippes shall bee driuen on shoare in perill of shipwracke, our Begs and Iudges, and other our Subiects shall succour them, and such wares, and goods of theirs as shall bee recouered from the losse, shall bee restored to them, and no man shall wrong them.

7 Item, if the people of the aforesayd Queene, their interpreters and marchants, shall for traffique sake, either by lande or Sea repaire to our dominions paying our lawfull toll and custome, they shall haue quiet passage, and none of our Captaines or gouernours of the Sea, and shippes, nor any kinde of persons, shall either in their bodies, or in their goods and cattells, any way molest them.

8 Item, If any Englishman shall grow in debt, and so owe money to any other man, and thereupon doth absent himselfe that he can not be found, let no man be arrested or apprehended for any other mans debt, except he be surety.

9 Item, if any Englishman shall make his will and testament to whom soeuer by the same hee shall giue his goods, the partie shall haue them accordingly, and if hee die intestate, hee to whom the Consull or gouernour of the societie shall say the goods of the dead are to bee giuen, hee shall haue the same.

10 Item, if the Englishmen or the marchants and interpreters of any places vnder the iurisdiction of England shall happen in the buying and selling of wares, by promises or otherwise to come in controuersie, let him go to the Iudge, and cause the matter to be entred into a booke, and if they wil, let them also take letters of the Iudge testifying the same, that men may see the booke and letters, whatsoeuer thing shall happen, and that according to the tenour thereof the matter in controuersie and in doubt may be ended: but if such things be neither entred in booke, nor yet the persons haue taken letters of the Iudge, yet he shall admit no false witnesse, but shall excute the Law according to iustice, and shall not suffer them to be abused.

11 Item, if any man shall say, that these being Christians haue spoken any thing to the derogation of our holy faith and religion, and haue slandered the same, in this matter as in all others, let no false witnesses in any case be admitted.

12 Item, if any one of them shall commit any great crime, and flying thereupon cannot bee found, let no man be arrested, or detained for another mans fact, except he be his suretie.

13 Item, if any slaue shall be found to be an Englishmen and their Consull or gouernour shall sue for his libertie, let the same slaue be diligently examined, and if hee be found in deed to be English, let him be discharged and restored to the Englishmen.

14 Item, if any Englishman shall come hither either to dwel or trafique, whether hee be married or vnmarried, he shall pay no polle or head money.

15 Item, if either in Alexandria, Damasco, Samos, Tunis, Tripolis, in the west, the port townes of Ægypt, or in any other places, they purpose to choose to themselues Consuls or gouernours, let them doe so, and if they will alter them at any time, and in the roome of the former Consuls place others, and let them do so also, and no man shall restraine them.

16 Item, if their interpreter shalbe at any time absent, being occupied in other serious matters, let the thing then in question bee stayed and differed till his comming, and in the meane time no man shall trouble them.

17 Item, if any variance or controuersie shall arise among the Englishmen, and thereupon they shall appeale to their Counsuls or gouernours, let no man molest them, but let them freely doe so, that the controuersie begunne may be finished according to their owne customes.

18 Item, if after the time and date of this priuilege, any pirats or other free gouernours of ships trading the Sea shall take any Englishman, and shall make sale of him, either beyonde the Sea or on the side of the Sea, the matter shalbe examined to iustice, and if the partie shalbe found to be English, and shall receiue the holy religion, then let him freely be discharged, but if he wil still remaine a Christian, let him then be restored to the Englishmen, and the buyers shall demaund their money againe of them who solde the man.

19. Item, if the ships of warre of our Imperiall highnesse shal at anytime goe forth to Sea, and shall finde any English ships laden with merchandise, no man shall hidder them, but rather shall vse them friendly, and doe them no wrong, euen as wee haue giuen and granted articles, and priuileges to the French, Venetians, and other Kings and princes our confederates, so also wee haue giuen the like to the English: and contrary to this our diuine lawe and priuilege, let no man presume to doe any thing.

20 Item, if either their great or small ships shall in the course of their voyage, or in any place to which they come, bee stayed or arrested, let no man continue the same arrest, but rather helpe and assist them.

21 Item, if any theeues and robbers shall by force take away any of their ships, and marchandise, let the same theeues and robbers be sought and searched for with all diligence, and let them be punished most seuerely.

22 Last of all the Beglerbegs, and Zanziacbegs, our Captaines, our slaues and seruants of Captaines vsing the sea, and our Iudges, customers and gouernours of ships called Reiz, and free Reiz, all these, according to the tenor of this priuilege and articles, shalbe bound to doe accordingly: and as long as the Queene of England on her part shall duely keepe and obserue this league and holy peace, expressed in this priuilege, we also for our Imperial part, do charge and commaund the same so long to be straightly kept and obserued.

Giuen at Constantinople, in the 988. yeere of our most holy prophet, in the beginning of the moneth of Iune, And in the yeere of Iesus 1580.

https://ebooks.adelaide.edu.au/h/hakluyt/voyages/v05/chapter51.html

Last updated Sunday, March 27, 2016 at 11:55