Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation, by Richard Hakluyt

The Queenes Maiesties Letters to the Emperour of Russia, requesting licence, and safe conduct for M. Anthony Ienkinson to passe thorow his kingdome of Russia, into Persia, to the Great Sophie, 1561.

ELIZABETHA Dei gratia, Angliae, &c. Regina, serenissimo et potentissimo principi, D. Ioanni Basiliuich, Imperatori totius Russiæ, Magno Duci, &c. Salutem, et omnium rerum prosperarum foelicissimum incrementum. Potentissime Princeps, res est nobis ad memorandum longè gratissima, illa vestræ Maiestatis erga nos et nostros amicitia. Quæ tempore foelicissimæ memoriæ Regis Edwardi sexti, fratris nostri charissimi, Dei benignitate incepta, deinceps verò vestra non solùm singulari humanitate alta atque fota, sed incredibili etiam bonitate aucta atque cumulata, nunc autem omnibus beneuolentiæ vestræ officijs sic firmata est atque constabilita, vt iam minimè dubitemus, quin ea ad laudem Dei, ad gloriam vtriusque nostrum, ad publicam nostrorum vtrobique regnorum immensam commoditatem, ad priuatam singulorum vtrinque subditorum optatam spem, certàmque foelicitatem multis sit deinceps seculis duratura. Et quanquam hæc vestra bonitas, plenissimè sese effudit in omnes nostros subditos, qui sese in ullas imperij vestri partes vnquam receperunt, (pro qua ingentes nostras, vt par est, gratias vestræ Maiestati habemus, vestrísque vicissim in omni opportunitatis loco libentissimè feremus) tamen abundantia benignitatis vestræ, in accipiendo, támque humanitèr tractando nostrum fidelem et perdilectum famulum Antonium Ienkinson, qui has perfert literas, seorsim nobis gratissima existit. Nam præterquam quòd nullis non locis vestri Imperij et magna libertate, et summa humanitate vestræ serenitatis non permissu solùm, sed iussu etiam frueretur, vestra bonitas tamen non in hac domestica benignè feciendi ratione conquieuit, sed perlibentèr et vltrò eundum nostrum hunc perdilectum famulum, varijs exteris princibus, quoquouersus ipse iter suum instituerat, literis suis, suo magno Imperiali sigillo consignatis commendauit. Quod beneficium illi vbiuis gentium, et viam sine vllo periculo, propter publicam vestram fidem, et aduentum cum magno fauore, propter vestram commendationem, optatè quidem et foeliciter communiuit Itaque quemadmodum gemina hæc vestra beneuolentia, cum illa generalis exhibita in vestro regno negotiantibus subditis nostris vniuersis, tum ista seorsim præstita huic Antonio Ienkinson, perfideli nostro famulo, nobis in mente non solùm ad gratam perpetuamque memoriam, verùm etiam ad mutuam, vel opportunam compensationem, firmissimè defixa est: ita, petimus à vestra Maiestate vt vtramque beneuolentiæ vestræ rationem et communem nostris vniuersis, et priuatam huic nostro dilecto famulo, vtrisque deinceps dignetur tueri, atque conseruare. Neque nos quidem diffidemus, quin quem fauorem vestra Maiestas anteà sua sponte Antonio Ienkinson, tum quidem priuato ostendit, eundem nunc nostra rogatu eidem Antonio in nostrum iam famulatum cooptato benignè velit denuò declarere. Et proptereà petimus à vestra Maiestate, vt dignetur iterum concedere eidem nostro famulo literas suas commeatus, publicæ fidei, ac saluiconductus, quarum tenore, authoritate, atque præsidio, sit illi, familiaribus suis, et seruis, tutum, liberumque, cum mercibus, sarcinis, equis, et bonis suis vniuersis, inuehendis euehendísque, per vestra regna, domicilia, atque prouincias, proficisci, ire, transire, redire, abire, et istic morari, quandiu placuerit, et inde recedere quandocunque illi aut suis libitum fuerit. Et sicut non dubitamus, quin vestra Maiestas hæc omnia humanitatis grata officia, pro immensa bonitate suæ naturæ benignè et largiter huic famulo nostro sit concessura ita valdè optamus, adeóque petimus, vt vestra Maiestas eodem nostrum famulum, vnà cum omnibus suis familiaribus, ac bonis, exteris alijs principibus literis suis dignetur commendare, presertim verò atque seorsim Magno Sophi, Persarum Imperatori, in cuius etiam imperia et ditiones idem noster famulus gratia potissimè experiundi peregrina, commercia, proficisci vnà cum suis constituit.

Confidimus igitur hæc omnia nostra postulata pro famuli spe, pro nostra expectatione, pro vestra bonitate, pro nostrorum utrinque subditorum commoditate, fausta illi, grata nobis, acccpta etiam vestræ Maiestati, et nostris vtrobíque perquam vtilia euasura. Deus vestræ Maiestatis, &c. Datum in celeberrima nostra Ciuitate Londini, anno mundi 5523. Domini ac Dei nostri Iesu Christi 1561. regnorum verò nostrorum tertio.

The same in English

Elizabeth by the grace of God, Queene of England, &c. to the right excellent, and right mightie Prince, Lord Iohn Basiliwich, Emperour of all Russia, &c. greeting, and most happie increase in all prosperitie. Right mightie Prince, the amitie of your Maiestie towards vs and our subiects is very pleasant to vs to be remembred, which being begun by the goodnesse of God in the reigne of our most deare brother of happie memorie, King Edward the sixt, and afterwards, through your not onely singular humanitie, fed, and nourished, but also through your incredible goodnesse increased, and augmented, is now firmed and established, with all maner of tokens of your beneuolence, that now we doubt not, but that from hencefoorth, during many ages, the same shall endure to the praise of God, to both our glories, to the publike great commoditie of our Realmes on either part, and to the priuate desired hope; and certeine felicitie of all our subiects. And although that this your goodnesse hath bene abundantly extended to all our subiects that have at any time repaired into any part of your Empire, for the which wee giue (as reason is) your Maiestie right heartie thanks, and will againe shew the like vnto yours, right willingly, whensoeuer opportunitie shall require: yet the abundance of your benignitie both in receiuing, and also in enterteining our faithfull and beloued seruant, Anthonie Ienkinson, the bringer of these our letters, is vnto vs for him priuately very thankefull. For besides this, that in all places of your Empire, he not onely by your Maiesties sufferance, but also by your commandement, enioyed much libertie, and great friendship, your goodnesse not ceasing in this your domesticall disposition of clemencie, did right willingly, and of your owne abundant grace, commend the same our well-beloued seruant, by your letters sealed with your Imperiall seale, to sundrie forren Princes, vnto whom he was minded to iourney: which your magnificence did purchase unto him happily, according to his desire, both passage without all perill, through your notable credit, and also atchieuing of his iourney through your commendation. Therefore like as these your duplicated beneuolences, both that one generally exhibited to all our subiects frequenting that your Realme, and also this the other extended apart to this our right faithfull seruant Anthonie Ienkinson, is right assuredly fastened in our remembrance, not onely for a perpetuall and gratefull memorial, but also for a mutuall and meet compensation: so we desire of your Maiestie, to vouchsafe from hencefoorth to conserue and continue the geminate disposition of your beneuolences, both generally to all our subiects, and also priuately to this, our beloued seruant. And we doubt not, but that at our request, you will againe graciously shew vnto the same Anthony, now admitted into our seruice, the like favor as heretofore your Maiesty of your meere motion did exhibite vnto him, being then a priuate person. And therefore we desire your Maiesty eftsones to grant to the same our seruant, your letters of licence, pasport, and safe conduct, through the tenour, authority, and helpe whereof, he, his seruants, together with their merchandises, baggages, horses, and goods whatsoeuer, that shall be brought in, or carried out, by or thorow all your empire, kingdome, dominions, and provinces, may surely and freely iourney, go, passe, repasse, depart, and there tary so long as it shall please him: and from thence returne whensoeuer it shall seeme good to him or his: and as we doubt not, but that your Maiesty in the goodnesse of your nature will graciously and abundantly grant all these good offices of humanity, so we do heartily desire that your Maiesty wil likewise vouchsafe to commend the same our seruant, together with all his goods, by your letters to other forren Princes, and especially to the great Sophy, and Emperour of Persia, into whose empire and iurisdictions the same our seruant purposeth with his for to iourney, chiefly for triall of forren merchandises.

We therefore doe trust that all these our demands shall tend, and haue effect, according to the hope of our seruant, and to our expectation, for your wealth, for the commodity of both our subiects, lucky to him, thankefull to vs, acceptable to your Maiesty, and very profitable to our subiects on either part. God grant vnto your Maiesty long and happy felicity in earth, and euerlasting in heauen. Dated in our famous city of London the 25 day of the moneth of April, in the yeere of the creation of the world 5523, and of our Lord God Iesus Christ 1561, and of our reigne the third.

https://ebooks.adelaide.edu.au/h/hakluyt/voyages/v03/chapter37.html

Last updated Sunday, March 27, 2016 at 11:55